Gå for naturen - støttemarsj!

Dette arrangementet er over!

Den 12. mai arrangeres det støttemarsjer rundt om i landet hvor vi skal «Gå for naturen»! Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur.

Store naturområder kan gå tapt til vindkraft. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur. La oss sikre våre barn og barnebarn muligheten til naturopplevelser for livet.

Arrangementet er et samarbeid mellom organisasjonene som er tilsluttet FNF Troms, og målet med dagen er å skaffe oppmerksomhet om vårt budskap, og vise hvor stort engasjementet er for å ta vare på naturen som kan bli nedbygd. Det gjør vi på den måten som passer oss best, ved å gå!  

I Troms er den store vindkraftutbyggingen i området Raudfjell og Kvitfjell i full gang. NVE har i Nasjonal ramme for vindkraft pekt ut 13 større områder i Norge, som basert på ulike vurderingstema og en avveining mellom ulike hensyn, ansees som best egnet for vindkraftutbygging. I tillegg er 8 områder utpekt som såkalte reserveområder, blant disse Kvænangen og Nordreisa i Nord-Troms. Vurderingstemaene omfatter blant annet vindforhold, nett-tilnytning, reindrift, naturmangfold og friluftliv- mer om dette kan leses i Nasjonal ramme som er på høring til 1 oktober.  

Motstanden mot vindkraft er økende og stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å få til begge deler.

12. mai samles alle som ser at det er mulig å få til en naturvennlig fornybar satsing seg til støttemarsj. Vi håper at politikerne våkner og skjønner hva de er i ferd med å tillate. Naturen er grunnlaget for alt liv og noe av det skjøreste vi har. Gjennom støttemarsjene vil vi vise engasjementet for den umistelige naturen vår som nå er truet. 

Store naturområder kan gå tapt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pekt ut 13 store områder som de mener er godt egnet for vindkraft, store deler er urørt natur. Det er skremmende at så store natur- og friluftsområder er erklært egnet for vindkraftutbygging. Dette er områder som lokalbefolkningen bruker hver eneste dag til rekreasjon, avkobling og friluftsliv. Politikerne må velge effektive klimatiltak som ødelegger minst mulig natur.

Program for dagen:

Oppmøte ved Sandvika, ytterst i Kattfjord på Kvaløya.

NB! Veien mellom Nordfjordbotn og Sjøtun er stengt fra fredag kveld til mandag morgen. Omkjøring via Straumsbukta og Bakkejord. Veien skal forsterkes ved Skorelva mellom Nordfjordbotn og Sjøtun i fbm vindkraftutbygginga på Raudfjell/Kvitfjell.

Kl. 11.00:
Støttemarsjen starter fra parkeringsplassen ved Sandvika (nær Brensholmen). Marsjen går til Lakstind. Stien opp er godt markert etter de mange turgåerne som har tatt turen de seinere årene. Veiene på toppen er enda mer synlig etter at maskiner har forberedt utbyggingen av vindturbiner på Kvitfjell/Raufjell. De som blir med vil kunne markere sin motstand mot at naturområder går tapt og samtidig få se med egne øyne hvordan slike naturinngrep påvirker landskapet.

Kl. 14.00:
Oppmøte i Sandvika.

Turfølget kommer ned fra Lakstind, og samles sammen med nyankomne i fjæra. Her vil det bli holdt apell for dagen. Etterpå blir det grilling i fjæra, vi serverer kaffe! Ta med grillmat, vi stiller med stor fellesgrill. De som ønsker det kan være med og rydde i fjæra etterpå. Vi har søppelsekker og engangshansker til utdeling. 

 

Gå for naturen - støttemarsj!

Den 12. mai arrangeres det støttemarsjer rundt om i landet hvor vi skal «Gå for naturen»! Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur. Store naturområder kan gå tapt til vindkraft. Politikerne må ...

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Gudmund Sundlisæter
  • Rachel Elise Jakhelln