Trygg hyttetur? Hvilke snøskredutfordringer er det langs hyttenettet til Troms Turlag?

Velkommen til Troms Turlags første, digitale medlemsmøte. Vi har vært så heldige å få med oss Espen Nordahl på dette første medlemsmøtet av det digitale slaget. Han er en kjent og erfaren skredinstruktør, og har holdt mange kurs og foredrag om dette temaet. Du kan denne gang sitte hjemme i sofaen mens du deltar på medlemsmøtet, og hører på foredraget.

Temaet for møtet er viktig for mange av våre medlemmer, nemlig sikkerhet på løypenettet mellom Troms Turlags hytter. Mange av turfolket som besøker hyttene vinterstid følger nok sikkert sommerrute-traseene. Men er disse trygge i forhold til snøskred? Eller går de faktisk i terreng der du kan løse ut skred?  Vi tar først en gjennomgang av hvilke faktorer som påvirker snøskred og så sier vi litt om noen av de verktøy vi har for å planlegge og gjennomføre trygge turer. Før vi tilslutt ser på noen eksempler fra hyttenettet til Troms Turlag og hvor eventuelt utsatte disse er i forhold til snøskred.

Espen Nordahl flyttet til Tromsø i 1982, mye på grunn av fjellene, ifølge ham selv. Han har vært aktiv i Troms Turlag i en årrekke, og var med og startet opp Fjellsportgruppa. Han var turlagets første daglige leder, og i 2013 ble han utnevnt til æresmedlem i Troms Turlag for sitt arbeid med å lære folk å ta trygge rutevalg i fjellet. I fjor flyttet Espen til et annet flott fjellområde, nemlig til Lofoten og hjemplassen til sin kjære samboer. 

Espen er en av våre fremste skredeksperter, og har også gitt ut bøker om trygge trasévalg. Han ga i 2010 ut boka "Toppturer i Troms". Denne kommer nå i vinter ut i en ny og litt revidert 3. utgave. I 2013 kom boka i engelsk utgave; "Ski touring i Troms". Han har også vært medredaktør av "Trygge toppturer" som også er kommet ut i engelsk utgave. I tillegg har han også vært med å utgi et hefte som beskriver 25 toppturer i Nord-Troms.

Kontaktinformasjon: