Vil DU bli tilsyn på ei splitter ny turlagshytte?

Nå har DU muligheten til å bli tilsyn på den helt nye Vuomahytta i indre Troms!

Vuomahytta vil stå ferdig i 2018, og den som blir tildelt tilsynsstillingen vil få være med på sluttfasen av byggeprosjektet! Hytta ligger i Øvre Dividal nasjonalpark, og ligger fint til mellom Njunis (1717 moh.) i nord og Kistefjell (1632 moh.) i sør. Herfra har man mange spennende muligheter til å følge merkede ruter over vide og åpne høyfjellspartier i den vakre tromsnaturen. Vestover ligger Vuomahytta sør for Anjavassdalen, og videre vest kommer man til Gaskashytta og Altevasshytta i vestenden av Altevatnet. I øst kommer man til Dividalshytta og kan følge merket rute til flere turisthytter nordover langs svenskegrensa. 

Tilsynsjobben er frivillig, men belønnes med fantastiske naturopplevelser, trivelige folk og godt samhold. DNTs hyttenøkkel og 550 hytter gir oss mange muligheter. En av dem er å gå lange turer - uten å måtte bære telt, sovepose og kokeutstyr. Gjenom oppbyggingen av rutenettet i indre Troms, har Troms Turlag styrket disse mulighetene. Nå kan du gå fylket både på tvers og på langs.

Troms Turlag har 32 hytter i Troms fylke, både i nærområdet til Tromsø, Ringvassøya, Senja, Nordreisa, Vannøya og indre Troms. Hyttene er både gamle og nye, alle med enestående beliggenhet og utsikt og med ulik avstand fra bilveg. Og ei av hyttene er altså ikke åpnet enda. Hyttene er åpne for allmenn ferdsel, og mellom hyttene er det oppmerkede løyper i barmarkssesongen.

Tilsynsjobben består av vedlikehold av ulik art og årlig hovedrengjøring. Tilsynsfunksjonen er ulønnet, men man får dekket faktiske utgifter. Vi trenger noen som kan være med og ta godt vare på denne flotte hytta, og det er en fordel å være litt "nevenyttig", da småreparasjoner og praktiske oppgaver er en naturlig del av jobben. 

Hvis du føler at dette er noe for deg må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. For mer info kan du sende en mail til troms@dnt.no, eller ringe oss i våre åpningstider (ons: 12-16, tors: 12-18 og fre:12-16) på tlf. 776 85 175. 

Er du interessert? Send din søknad til turlagskontoret; troms@dnt.no og søkere vil bli innkalt til samtale om oppdraget. Vi ser fram til å høre fra deg! :-) 

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 19. desember 2017