Valgkomiteen trenger innspill

Har DU lyst til å være med og påvirke Troms Turlag og styrets arbeid? Nå har du sjansen!

Valgkomiteen har nemlig påbegynt arbeidet med å lage forslag til nytt styre. De ønsker innspill fra dere medlemmer på mulige kandidater til styreleder, styremedlemmer og vararepresentanter.

Send dine innspill til valgkomiteens leder Geir Bye på epost ge-by@online.no eller på tlf. 992 456 02. Frist for innspill til valgkomiteen: 15. januar 2019.

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 22. november 2018