Åpent møte om forebygging av skredulykker

Foto: Tim Dassler

Formidling av kunnskap og holdninger om snøskred i Nord-Norge.

Troms Turlag har i lang tid hatt fokus på sikkerhet i fjellet, bl.a. gjennom kurs, utdanning av turledere etc, men har kommet til erkjennelsen av at skal man få redusert antallet ulykker, så må det stor og målrettet innsats til, også utover det turlaget kan klare.

I den forbindelse har vi høsten 2018 jobbet med å planlegge et dialogmøte om dette viktige temaet. Møtet arrangeres torsdag 24. januar 2019 kl. 19.00, på Biblioteket i Tromsø.

Vi ønsker følgende tema belyst: HVORDAN FOREBYGGE SKREDULYKKER I VINTERFJELLET?

I dette møtet vil ulike aktører fortelle om sitt arbeid for sikker ferdsel i fjellet og da spesielt knyttet til informasjon, kunnskap og holdninger hos skigåere. Vi legger opp til en paneldiskusjon knyttet til temaet, med flere ulike deltakere.

Troms Turlag deltar som arrangør og vi har også fått bekreftet deltakelse fra;

  • CARE-senteret ved UIT
  • Fjellsportgruppa i Troms Turlag
  • NVE
  • Reiselivsklyngen Arctic-365
  • DNT
  • Tromsø kommune

I tillegg er følgende forespurt om å delta:

  • Politiet
  • Røde Kors
  • Visit Tromsø

Velkommen til et konstruktivt møte!

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 15. januar 2019