Formidabel, frivillig innsats!

Fra venstre: Avtroppende styreleder Hilde Grimstad, med Pål Tengesdal, Tine Mikkelsen og Bjørnar Seljehaug - de tre siste tildelt Den Gyldne Varde.
Fra venstre: Avtroppende styreleder Hilde Grimstad, med Pål Tengesdal, Tine Mikkelsen og Bjørnar Seljehaug - de tre siste tildelt Den Gyldne Varde. Foto: Troms Turlag

Årsmøtet for 2018 ble gjennomført med rekordhøy deltakelse, utdeling av æresbevisninger og valg av nytt styre.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker, ble det vedtatt å selge Ventebua i Dividalen til Statskog.

Den Gydlne Varde
Tradisjon tro ble æresbeviset Den Gyldne Varde utdelt til personer som har utmerket seg med lang og tro innsats for Turlaget. Pål Tengesdal fra styret og merkeutvalget, Tine Mikkelsen fra Barnas Turlag Tromsø og Bjørnar Seljehaug i Veterangruppa var alle verdige mottakere.

Tilrettelegging for hund på hyttetun
Sakslisten som viste innsendt sak fra medlem om hund på turlagets hytter hadde tydelig engasjert mange, for hele 78 stemmeberettigede møtte opp. Styret og forslagsstiller Morten Olsen presenterte et forent forslag, som også årsmøtet støttet. 

Nytt styre
Leder Hilde Grimstad takket for seg etter to perioder og fire år som styreleder i Troms Turlag. Også varamedlemmene Christine Smith Simonsen og Ørnulf R. Andersen ble takket av. Nytt styre i Troms Turlag vil bli ledet av Arnulf Sørum. Med seg fra det gamle styret har han Stig Kristian Sørensen, Inger Lise Kveldro, Pål Tengesdal, Kjersti Bakken og Randi Børresen. Monica Bryn, Espen Nordahl og Alf Iver Kinge er vararepresentanter og nye i styret.

Ny styreleder Arnulf Sørum (nummer tre fra høyre), flankert av både nye og avtroppende styremedlemmer.
Ny styreleder Arnulf Sørum (nummer tre fra høyre), flankert av både nye og avtroppende styremedlemmer. Foto: Troms Turlag

Skrevet av Mia Kanstad Kulseng 27. februar 2019