Årsmøte og frister

Troms Turlags årsmøte for 2019 avholdes mandag 24. februar 2020 kl. 18.00.

Sted: Quality Saga hotel i Tromsø. 

Jfr. § 8-5 i vedtektene: Saker medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være levert styret skriftlig og senest 15. januar. Forslag sendes til troms@dnt.no

Ref. § 8-6 i vedtektene: Forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende innen 15. januar. Forslag sendes til valgkomiteens leder, Reidun Trondsen, epost Reidun.Trondsen@tromskraft.no 

Jfr. § 12 i vedtektene: Forandringer av vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlige forslag må være styret i hende innen 31. desember. Forslag sendes til troms@dnt.no.

Årsmøtedokumenter med saksliste og vedlegg blir lagt ut på Troms Turlags hjemmeside 10. februar 2020.Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 15. desember 2019