Fantastisk dugnadsinnsats i Troms Turlag

Nytt styre: F.v. Pål Tengesdal, Christopher Haug, Kjersti Bakken, Monica Bryn, Arnulf Sørum, Karoline Østgård Olsen og Stig-Kristian Sørensen
Nytt styre: F.v. Pål Tengesdal, Christopher Haug, Kjersti Bakken, Monica Bryn, Arnulf Sørum, Karoline Østgård Olsen og Stig-Kristian Sørensen Foto: Troms Turlag

Årsmøtet for 2019 ble gjennomført med stort engasjement, utdeling av æresbevisninger og valg av nytt styre.

I styreleders tale kunne Arnulf Sørum fortelle at det ble lagt ned hele 25 897 dugnadstimer i Troms Turlag i 2019, en innsats som er verdt nesten ni millioner kroner.  DET er virkelig noe å være stolt av! I tillegg til ordinære årsmøtesaker, ble det vedtatt endringer i vedtektene til Troms Turlag. Årsmøtet vedtok også en ny forretningsorden for møtet. 

Den Gyldne Varde
Tradisjonen tro ble hederstegnet Den Gyldne Varde tildelt personer som har utmerket seg med stort engasjement og lang og tro innsats for Turlaget. Kjersti Bakken fra styret, Anne-Julie Klæboe og Magnar Uvsløkk, hyttetilsyn nye Gaskashytta/merkeutvalget, og Harald Faste Aas fra DNT Fjellsport Troms, var alle verdige mottakere. Vi er stolte og takknemlige for alt de har gjort i Troms Turlag og det de står for. 

Kjersti Bakken fortjente virkelig hederstegnet til Troms Turlag
Kjersti Bakken fortjente virkelig hederstegnet til Troms Turlag Foto: Pål Tengesdal
Magnar Uvsløkk og Anne-Julie Klæboe mottok også Den gyldne varde, for sin innsats som hyttetilsyn og i merkeutvalget
Magnar Uvsløkk og Anne-Julie Klæboe mottok også Den gyldne varde, for sin innsats som hyttetilsyn og i merkeutvalget Foto: Privat

Vedtektsendringer
Styret så behov for både presisering og justering av lagets vedtekter, og forslaget til endringer ble vedtatt med små justeringer. De nye vedtektene vil legges ut her på nettsiden under "Om oss".

Nytt styre
Randi Børresen takket for seg etter seks år i styret, der hun har vært både varamedlem og styremedlem/nestleder. Inger Lise Kveldro gikk ut av styret etter bare ett år, da hun skal ut på reise. Varamedlemmene Alf Iver Kinge og Espen Nordahl ga seg etter ett år, mens Monica Bryn rykket opp til styremedlem. Pål Tengesdal og Kjersti Bakken ble gjenvalgt for to år, Karoline Østgård Olsen ble valgt inn i styret, og Christopher Haug, Elin Nicolaisen og Gro Sørdal er nye varamedlemmer. Styreleder Arnulf Sørum og Stig Kristian Sørensen fortsetter i styret.

Dirigent Ivar Sæther ledet årsmøtet på en stødig og god måte, vi retter en stor takk til ham for innsatsen. 

Vi ser fram til et nytt, spennende og aktivt år i Troms Turlag! :-) 

Ivar Sæther fikk overrakt en oppmerksomhet fra styreleder, som takk for sin innsats som dirigent
Ivar Sæther fikk overrakt en oppmerksomhet fra styreleder, som takk for sin innsats som dirigent Foto: Pål Tengesdal
Alf Iver Kinge gikk ut av styret
Alf Iver Kinge gikk ut av styret Foto: Pål Tengesdal
Og til slutt; damene på turlagskontoret :-)
Og til slutt; damene på turlagskontoret :-) Foto: Pål Tengesdal

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 26. februar 2020