Åpner for aktiviteter, men hyttene fortsatt stengt

Foto: Kristin Hofsøy

Aktiviteter i Troms Turlag starter opp igjen, men hyttene holder stengt inntil videre. 
English: Cabins are still closed.

Fellesturer og -aktiviteter

Troms Turlag kan nå starte opp igjen med turer og aktiviteter, etter at alt ble satt på vent for to måneder siden. Vi forholder oss til de strenge smittevernrådene som gjelder for våre aktiviteter, som betyr at vi nå kan avvikle turer når deltakerne deles inn i grupper på maksimalt fem personer, inkl. turleder. Turen må organiseres og deltakerne informeres utendørs. Innen hver slik gruppe skal det være minst to meters avstand mellom personene. Det blir deltakerbegrensing på alle turer, og dermed krav til forhåndspåmelding. Det kan ikke arrangeres fellestransport, det er kun medlemmer av samme husstand som kan samkjøre. Turene kan ikke ha overnatting, fellesmåltider eller hyttebesøk.

Dette blir veldig annerledes enn hvordan vi er vant til å ha det på fellesturer, men vi håper at gleden over å være på tur i lag vil overskygge ulempene ved å måtte ta disse smittevernhensynene. Vi vet at mange har gledet seg til å dra på fellestur igjen, og vi ser fram til å starte opp med dette.


Turlagets hytter vil tidligst åpne 1. juni. 

For hyttene gjelder det foreløpig et så strengt smittevernregime før eventuell åpning at Troms Turlag ikke har mulighet til å gjennomføre det. Hyttene vil derfor fortsatt være stengt, både for overnatting og dagsbesøk. En del hytter er også fysisk låst av. Det er kun tillatt å ta seg inn i hyttene hvis en nødsituasjon skulle oppstå.

English:

All cabins are still closed. Due to Covid-19 restrictions it is not possible to stay overnight, stop by for a day visit, use the toilets nor put up your tent outside our cabins.

We are unable to predict when it will be possible to open the cabins.

Please respect the restrictions and locked doors and follow the advice given by the health authorities. Only in case of emergency may you use the cabins that are still available with the DNT key.

We ask everybody to act according to information, advice and guidelines issued by the NIPH (Norwegian Institute of Public Health): https://www.fhi.no/en/

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 28. april 2020