Endringer i hyttebooking fra 10. februar 2021

Altevasshytta
Altevasshytta

Fra 10. februar åpner Troms Turlag igjen for daglig bruk av hyttene, men fortsatt med halvt antall sengeplasser og kun én husstand/kohort* pr. hytte. Det blir én samlet pris per hytte. Vi går samtidig over på nettbooking.

Hyttene er låst med kodelås og er stengt for dagsbesøk, men overnatting vil kunne bookes alle dager. Mer informasjon og detaljer omkring booking følger på vår nettside og på ut.no i februar.

På grunn av stor pågang av bookinger og omlegging til nytt bookingsystem via nett har turlagskontoret begrenset kapasitet. Vi tar bare imot bookinger for helgene til og med helga 5. til 7. februar. Alle bookinger for opphold etter 10. februar må bookes via det nye systemet som åpner samme dag.

Informasjon om dette og gjeldende smittevernsregler vil bli annonsert på vår hjemmeside når alt er klart. Ber om forståelse for at alt ikke er klart på nåværende tidspunkt.

*Én kohort er her brukt om "en fast gruppe mennesker som omgås tett, men holder avstand til andre. Det kan være en gruppe i barnehage/skole, arbeidsplass eller i sosiale og familiære sammenhenger." 

* En husstand brukes her om "deg og dine nærmeste»,  de som ifølge FHI sine retningslinjer kan omgås som normalt. Dine nærmeste er de som du bor sammen med. De som bor alene har FHI slått fast kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid. De nærmeste – de du har fysisk nærkontakt med – har vi forståelse for regnes som husstandsmedlemmer når det gjelder booking."

Den som bestiller er ansvarlig for å vurdere om gruppen det bestilles for er å betrakte som en kohort/husstand.


Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 25. januar 2021