Troms Turlags første digitale årsmøte

Geir Bye mottok hederstegnet "Den Gyldne Varde".
Geir Bye mottok hederstegnet "Den Gyldne Varde". Foto: Pål Tengesdal

Med et stadig skiftende regelverk å forholde seg til, var det ikke lett å skulle forberede Troms Turlags årsmøte for 2020. Resultatet ble altså turlagets aller første, digitale årsmøte. 

Smittetrykket endret seg fra dag til dag, med dertil skiftende regelverk som regulerte hvor mange som kunne være til stede i årsmøtesalen. Smittesituasjonen bedret seg ikke nevneverdig før årsmøtet skulle arrangeres, og det ble besluttet at det tryggeste ville være å kun ha noen få til stede i salen, og invitere resten med på Teams. Og slik ble det altså: De som ønsket å delta meldte seg på via nettsiden vår, og fikk tilsendt lenke for pålogging. Til stede i salen var arrangørene; styret og administrasjonen, og et fåtall medlemmer for å fylle de nødvendigste oppgavene som tellekorps og to til å underskrive protokollen. 

Men når alle forberedelser og smittevernhensyn var tatt, kunne årsmøtet gjennomføres slik vi er vant til. Arnulf Sørum åpnet møtet med styreleders tale, som beskrev både koronaåret og andre utfordringer styret og administrasjonen har stått i det siste året.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Styreleder Arnulf Sørum fortalte om turlagets aktiviteter i koronaåret 2020.
Styreleder Arnulf Sørum fortalte om turlagets aktiviteter i koronaåret 2020. Foto: Pål Tengesdal

Han fortalte at det har vært stadig endring i smittevernreglene og nye instrukser fra sentrale og lokale myndigheter, med påfølgende smittevernveiledere fra DNT som har hatt konsekvenser for kurs, aktiviteter og hyttedrift. Trollvassbu-saken sprakk i media dagen før årsmøtet, og Arnulf beskrev utfordringene med grunneier som først ikke ville selge tomta, kun leie ut til en ublu månedspris, for så å kreve en urealistisk høy pris for å selge. Det kulminerte med at grunneier stevnet turlaget for retten senhøstes 2020, og krevde at bruken av hytta måtte opphøre. Styreleder uttrykte stor takknemlighet, på vegne av hele Troms Turlag, ovenfor TTs advokat Marianne Abeler, som sammen med sine kolleger har jobbet pro bono for turlaget i denne vanskelige saken.

Av positive saker i året som har gått nevnte han en eiendom ved Takvatn som turlaget har fått i gave. Denne skal tilrettelegges for friluftsformål i samarbeid med Ishavskysten friluftsråd og Balsfjord kommune. Det jobbes også med eiendommen vi arvet i Lakselvdalen. Flere av turlagets hytter har fått installert solcelleanlegg, og det gjøres utrolig mye godt arbeid på hyttene.

Oppsummert: På tross av alle utfordringer med korona og nedstenging av samfunnet, kunne styreleder likevel fortelle om et enormt engasjement blant frivillige i turlaget, og en imponerende innsats for å tilrettelegge for våre medlemmer.

I tillegg til ny forretningsorden for det digitale årsmøtet ble ordinære årsmøtesaker gjennomgått og vedtatt.

Den Gyldne Varde
Tradisjonen tro ble hederstegnet Den Gyldne Varde tildelt personer som har utmerket seg med stort engasjement og lang og tro innsats for Turlaget. Geir Bye og Håvard Lium fra DNT Fjellsport Troms, Jan Larssen, hyttetilsyn på nye Gappohytta og Alf Iver Kinge, mangeårig turleder, var alle verdige mottakere av Troms Turlags hederstegn "Den Gyldne Varde". Vi er stolte og takknemlige for alt de har gjort i Troms Turlag og det de står for.

Se omtalen av disse fire til høyre, med begrunnelsen for hvorfor styret vedtok å tildele dem turlagets hedertegn.  

Artikkelen fortsetter under bildet.

Alf Iver Kinge ledet årsmøtet med stødig hånd, og ble overrasket med tildelingen av "Den Gyldne Varde".
Alf Iver Kinge ledet årsmøtet med stødig hånd, og ble overrasket med tildelingen av "Den Gyldne Varde". Foto: Pål Tengesdal

Nytt styre
Stig Kristian Sørensen takket for seg etter fire år som styremedlem, og Karoline Østgård Olsen gikk ut etter ett år, før hun nå skal gjøre Senjaværing av seg. Gro Søland flytter sørover og gikk av som varamedlem, det samme gjorde Christopher Haug, også varamedlem. Christopher ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen.

Varamedlem Elin Nicolaisen rykket opp som styremedlem, og Christine Smith-Simonsen kom inn som nytt styremedlem. Hun har vært vara tidligere, og er leder i turkomiteen. Tine Mikkelsen, mangeårig turleder i Barnas Turlag, Morten Olsen, tilsyn på Nonsbu og leder i hytteutvalget, og André Lind, vikarierende tilsyn på nye Gappo, er nye varamedlemmer. Alle valgt for ett år. Styreleder Arnulf Sørensen tok gjenvalg for to år. Kjersti Bakken, Pål Tengesdal og Monica Bryn var ikke på valg og fortsetter i styret.

Dirigent Alf Iver Kinge ledet årsmøtet på en stødig og god måte, med Pål Tengesdal som digital møtehjelper, vi retter en stor takk til dem for innsatsen. 

Vi ser fram til et nytt, spennende og aktivt år i Troms Turlag, og håper vi kan gjenoppta normal aktivitet i løpet av året! Vi vil takke alle våre medlemmer, frivillige og støttespillere for at de har stått last og brast sammen med oss gjennom dette utfordrende året. :-) <3 

Årsmøtet ble avholdt 15. mars på Quality Saga Hotell i Tromsø/Teams.

Jan Larssen mottok "Den Gyldne Varde" for lang og solid innsats for turlaget. Her avbildet under en fellestur til Island.
Jan Larssen mottok "Den Gyldne Varde" for lang og solid innsats for turlaget. Her avbildet under en fellestur til Island. Foto: Pål Tengesdal
Foto: Håvard Lium i DNT Fjellsport Troms var også verdig mottaker av turlagets hederstegn.

Den Gyldne Varde ble tildelt  Geir Bye.
Les begrunnelsen HER

Den Gyldne Varde ble tildelt Jan Larssen. 
Les begrunnelsen
HER

Den Gyldne Varde ble tildelt Håvard Lium. Les begrunnelsen HER

Den Gyldne Varde ble tildelt Alf Iver Kinge.
Les begrunnelsen
HER

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 22. mars 2021