VALGKOMITEEN ØNSKER DIN HJELP!

Foto: Marius Dalseg Sætre

Nå har DU sjansen til å være med og påvirke Troms Turlag og styrets arbeid. Valgkomiteen ønsker ditt forslag! :-)

Valgkomiteen er godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret. Årsmøtet skal velge 3 styremedlemmer for 2 år, og 3 varamedlemmer for 1 år. Turlaget har praktisert oppmøte på styremøtene også for varamedlemmene, slik at disse er løpende orierntert om styrets arbeid.  

Hvem er de så på jakt etter? - Det viktigste er at man er engasjert, i følge valgkomiteen. Og at man har et ønske om å bidra til at Troms Turlag skal kunne gi et best mulig tilbud i framtida. - Vi jobber for å få en god sammensetning av styret som balanserer erfaring og nytenking. Styret har et stort ansvar for organisasjonens videre positive utvikling og vi trenger både handlekraft og langsiktighet, forteller Hilde, leder i valgkomiteen. Det er også lov å foreslå seg selv. 

Send dine innspill til valgkomiteens leder Hilde Grimstad, epost hgrimstad@gmail.com, eller på tlf. 975 86 083 . Frist for innspill til valgkomiteen: 31. januar 2022, jfr. Vedtektene.

Styret i Troms Turlag 2021
Styret i Troms Turlag 2021

https://troms.dnt.no/styret/ 

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 4. november 2021