Årsmøte og frister

Troms Turlags årsmøte for 2021 avholdes mandag 28. mars 2022 kl. 18.00.

Sted: Quality Saga hotel i Tromsø. 

Saker til årsmøtet:
Jfr. § 8-4 i vedtektene: Saker kan fremmes av lokalforeninger og medlemmer med stemmerett. Det må gjøres skriftlig og foreligge hos styret senest 31. januar. Forslag sendes til troms@dnt.no

Valg av styre:
Jfr. § 8-5 i vedtektene: Forslag må være levert valgkomiteen skriftlig og senest 31. januar for å kunne vurderes av årsmøtet.
Forslag sendes til valgkomiteen v/Hilde Grimstad, epost hgrimstad@gmail.com, eller på tlf. 975 86 083.

Forandring av vedtektene:
Jfr. § 12 i vedtektene: Forandringer av vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlige forslag må være styret i hende innen 31. desember. Forslag sendes til troms@dnt.no.

Årsmøtedokumenter med saksliste og vedlegg blir lagt ut på Troms Turlags hjemmeside 14. mars 2022.

Vi håper å kunne gjennomføre et vanlig, fysisk årsmøte, men må ta forbehold om lokale og nasjonale smittevernregler når vi nærmer oss mars. Mer info om gjennomføring av årsmøtet vil bli delt på våre nettsider. 

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 15. desember 2021