Årsmøte 2021

Her finner du årsmøtepapirene for årsmøtet som er mandag 28. mars 2022. Vel møtt!

Årsberetning, vedlegg og sakspapirer lastes ned ved å klikke på lenkene i sakslista.

Vel møtt til årsmøte for 2021 for Troms Turlag. Møtet avholdes 28. mars 2022 klokka 18:00 og møtested er Quality Hotel Saga i Tromsø. Medlemmer av Troms Turlag er velkomne. Underveis i arrangementet vil det bli enkel servering.

Møtet vil også bli streamet. Dersom du ønsker å følge møtet på nett kan du sende epost til troms@dnt.no. Oppgi navn og medlemsnummer. Frist for å få tilsendt lenke: 28. mars kl. 15.00.

SAKSLISTE, ÅRSMØTE TROMS TURLAG:

Forslag til forretningsorden for årsmøtet

 • Styreleders tale
 • Sak 0:
  • Konstituering av årsmøtet
  • Godkjenning av møteinnkallelse
  • Godkjenning av dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av protokollunderskrivere
  • Valg av tellekorps

Revisors uttalelse om kontroll av regnskapet.


Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 14. mars 2022