Takkebrev til Det Kongelige Slott

De lystige veteraner på sin store sommerutflukt til Pallastuntuuri i Finland.
De lystige veteraner på sin store sommerutflukt til Pallastuntuuri i Finland. Foto: Veterangruppa i Troms Turlag

I mars 2016 mottok Veterangruppa et brev med gullstempel fra Det Kongelige Slott. Nå har veteranene sendt takkebrev tilbake.

Takk for støtte fra Kronprinsesse Märthas Minnefond.

Veterangruppa i Troms Turlag er stolte og takknemnlige mottakere av kroner 5000,00 fra Kronprinsesse Märthas Minnefond. Den innvilgede støtten har vært motiverende for oss, og også av økonomisk betydning.

2016 har vært et spennende og særdeles aktivt år for seniorene i Troms Turlag. Med ny leder av turgruppa og samtidig økonomisk støtte betydde det ny giv.

I tillegg til faste, månedlige møter med kaffe, vafler og foredrag, har det også blitt regelmessige veteranvandringer annen hver uke. Oppslutningen her har vært stor. Også de sommerlige utfluktene til nydelige turområder i Troms, pluss en ekstraordinær tur til Pallastuntuuri i Finland, vårt nære utland, var særlig populære. Takket være støtten fra Deres Minnefond, hadde vi også muligheten til å arrangere en busstur til vakre Lyngen, hvor vi hadde en flott høstdag i Lyngsdalen.

Turåret 2017 er allerede under planlegging, se gruppas hjemmeside.

På vegne av de glade veteraner ;

Bjørnar Seljehaug
leder i Veterangruppa,
Troms Turlag.

Tildelingsbrevet fra Kronprinsesse Märthas Minnefond til Veterangruppa i Troms Turlag.
Tildelingsbrevet fra Kronprinsesse Märthas Minnefond til Veterangruppa i Troms Turlag. Foto: Veterangruppa i Troms Turlag

Skrevet av Mia Kanstad Kulseng 16. desember 2016