Besøkskalender

Her finner du oversikt over skoleklasser, dugnader og fellesturer med Troms Turlag som er planlagt på Troms Turlags hytter. I tillegg finner du også opplysninger om for eksempel vinterstengte hytter og hytter som er stengte på grunn av dugnad. Turer i privat regi blir ikke ført inn i besøkskalenderen.

Opplysningene nedenfor er IKKE en reservasjon av hyttene, men bare informasjon til andre om større grupper som skal besøke hyttene.  Skoleklasser og kommersielle grupper skal gjøre avtale med turlagskontoret i forkant.