Hyttene til Troms Turlag

Endelig kan vi gå mot en normal hverdag og bruk av hyttene! 
Fra. 1. oktober vil det være mulig å både forhåndsbooke enkeltseng, OG besøke hyttene uten å ha forhåndsbooket.

Bruk av Troms Turlags hytter t.o.m. 30. september

  • Booking av hele hytter gjelder ut september, og kode til kodelås sendes ut i egen epost.

Bruk av Troms Turlags hytter etter 1. oktober

  • Nå som de strenge smittevernreglene er opphevet, kan vi fjerne kodelåsene på nesten alle hyttene til Troms Turlag. Kodelåsene skiftes derfor ut med vanlig DNT-lås ved neste tilsynsbesøk i oktober. Dette gjøres fortløpende, og kode til resterende hytter gjøres tilgjengelig på Troms Turlags nettside fra
    1. oktober.

  • Unntak: Nedrefosshytta, Gammelhuset i Skipsfjord, Senjabu og Jægervasshytta vil beholde kodelåsen på permanent basis, derfor er det kun mulig med forhåndsbooking av disse hyttene for å få tilsendt kode. Kodelås på disse 4 hyttene videreføres pga utfordringer knyttet til bruken av hyttene. Uthuset er låst med DNT-lås.

  • Informasjon om booking: Se  knappen om hyttebooking under.

Les mer her om videre bruk av hyttene, både med og uten forhåndsbooking!

Våre hytter

Oversikt over alle hyttene til Troms Turlag, med kart og ruteinformasjon. Du booker overnatting ved å følge lenkene til de enkelte hyttene.

Hyttebooking

T.o.m. 30. september må alle gjester forhåndsbestille for å overnatte på Troms Turlag sine hytter. Booking-systemet erstatter besøkskalenderen og viser ledig kapasitet på hyttene.

Sengeplasser

Se hvor mange senger det er på hver av hyttene, for kohort og husstand.

Smitteverntiltak

Her kan du se oversikt over smitteverntiltakene som er innført på hyttene våre. De plikter du sette deg inn i og følge om du skal bruke hyttene.

Nøkkel

Hyttene er både låst med kodelås og DNT-nøkkel. Her er en oversikt over hvor DNT-medlemmer kan kjøpe nøkkel.

Betaling og priser

Se oversikten over prisene som gjelder per hytte, per natt. Inntektene turlaget får fra hyttegjestene for å vedlikeholde og drifte hyttene. 

Kommersielle grupper

Næringsdrivende som vil bruke våre hytter må ta kontakt med turlagskontoret for avtale.

Hytteregler

Troms ønsker deg velkommen til hytta og ber alle våre gjester sette seg inn i følgende. 

Hyttereglementet vil bli endret etter at det ble mulig å booke enkeltsenger. 

Mobildekning

Ikke alle hyttene har mobildekning. Se oversikt.

Nyttig informasjon om bruk av hyttene. Blant annet hvordan du skal forlate ei turlagshytte.

Skoleklasser 

Alle skoleklasser må sende inn disse skjemaene for å bli lagt inn i besøkskalenderen. 

Hyttetilsyn

Alle våre hytter er ubetjente, men vedlikeholdes av frivillige hyttetilsyn.

Hund på hyttene

Det er ikke tillatt med hund inne i våre hytter. Se tilbudet til hundefolk på de ulike hyttetunene.

Hytte- og Vippsnummer

Når du betaler for deg, går innbetalingen direkte til hytta du overnattet på. 

Bli hyttevert! 

Hjelp oss informere nye gjester om hvordan vi organiserer oss og betalingen på hyttene.

Tapt og funnet

Har du mistet eller funnet noe på våre hytter eller stier?