HYTTEREGLEMENT FOR TROMS TURLAG

Troms Turlag ønsker deg velkommen til hytta!

 1. Hyttene er åpen for medlemmer av Troms Turlag og andre samarbeidende turistforeninger. Andre har adgang til hyttene, og betaler gjeldende overnattingspris for ikke-medlemmer.
 2. Besøkende skal skrive seg inn i besøksprotokollen ved ankomst. Først da har en rettigheter på hytta.
 3. Ved mangel på sengeplasser må besøkende som har overnattet en natt eller mer vike for nye besøkende. Ingen må vike for besøkende som ankommer hytta etter kl 22.00. 
 4. Det skal være ro på hytta mellom kl 23.00 og 06.00 (norsk tid).
 5. Det skal brukes lakenpose eller sovepose i sengene.
 6. Det er ikke tillatt å røyke på hyttene.
 7. Hunder skal ikke oppholde seg i rom som er merket ”Ikke tillatt for hund”. 
 8. Hundespann skal legges minst 100 meter fra hyttene.
 9. Hytta skal forlates i ordentlig og rengjort stand. Gulv skal vaskes. Påse at vinduer er lukket og at ventiler er lukket om vinteren. Fyll opp vedkassen med kløyvd ved og opptenningsved. 
 10. Avfall skal tas med hjem.
 11. Motorisert ferdsel til ordinær bruk av hyttene er ikke tillatt.
 12. Styret i Troms Turlag kan etter søknad gi tillatelse til kommersiell virksomhet på hyttene.
 13. Vi oppfordrer våre gjester til å vise hensyn slik at alle får et hyggelig opphold!