KJære hyttetilsyN!

Det er alltid deilig å komme inn i ei lun og god turlagshytte. Her Dærtahyttene vinteren 2014.
Det er alltid deilig å komme inn i ei lun og god turlagshytte. Her Dærtahyttene vinteren 2014. Foto: Gudmund Sundlisæther

Tenk at alle hyttene i Troms Turlag er bygd og driftes av dugnadsarbeid med frivillig innsats fra våre medlemmer. Alle hyttene og hyttetunene har suverene tilsyn og dugnadsgjenger - som Troms Turlag aldri hadde klart seg uten. Her er nødvendige skjema og info for deg som er tilsyn:

Instruks ved ulykker:

  1. Tilkall først nødvendig hjelp/assistanse og få kontroll over situasjonen. (NB! Ha med satellittelefon eller -meldingsender dersom turen går i områder med dårlig mobildekning.) Følg instrukser i HMS-håndboka. 
  2. Informer deretter daglig leder eller styreleder. Disse skal ta seg av eventuell kontakt med media.
  3. Ved uønskede hendelser  skal det sendes inn spesielt utførlige turrapporter for kunnskapsoverføring til andre turledere.

Vil du være med på dugnad på en av hyttene? Ikke nøl med å ta kontakt - det er både lærerikt og sosialt!