Bli hyttevert!

Gamle Dividalshytta er en av hyttene som trenger hytteverter.
Gamle Dividalshytta er en av hyttene som trenger hytteverter.

Har du lyst på en spesiell opplevelse i 2022? Meld deg som hyttevert og få gode møter med glade vandrere og nydelige naturopplevelser tilbake!

Hjelp fra medlemmer:

Alle hyttene i Troms Turlag er ubetjente og bygger på tillit til at gjestene skriver seg inn, betaler, rydder og gjør hytta i fin stand til de neste besøkende som kommer.

Etter hvert som besøkene på hyttene har økt og nye grupper vandrere overnatter på hyttene, har Troms Turlag lansert ordningen med å ha frivillige hytteverter. 

Oppdraget til hyttevertene er å være tilstede på hyttetunet ettermiddag og kveld for å ta imot nye gjester og informere om systemet på hyttene, spesielt bruk av protokoll og betalingsmuligheter.

Kombinert med mulighet for turer på dagtid, kan det å bli hyttevert være en positiv opplevelse på mange måter.  Om du kan dekke flere hytter i et område over noen dager, er det kanskje en bonus både for deg som får fine turer og oss som får dekt et større område. 

Oppdraget passer både for den som vil være hyttevert alene eller for to turvenner som vil være hytteverter på samme hyttetun. Er du sosial og friluftsinteressert, er dette en oppgave for deg!

Info om hyttevert-ordningen:

  • Det er en forutsetning at hyttevertene er DNT-medlemmer (for å være dekket av våre forsikringer).
  • Inntil to hytteverter i følget overnatter gratis.
  • Vi betaler kroner 100 i kostpenger per person, per hele døgn.
  • Det er ønskelig at hyttevertene har minimum to overnattinger per opphold/hyttetun. Gå gjerne videre til andre hytter - og gjør slik vertsoppdraget til en flott tur.
  • Hyttevertene må være tilstede på hyttetunet på ettermiddag/kveldstid for å informere nye gjester om overnatting, registrering og betaling. Se nyttig informasjon om regelverk og priser på våre nettsider: https://troms.dnt.no/hytter/
  • Ta notater og rapporter til kontoret om utstyrsmangler og mulige forbedringer (troms@dnt.no)
  • Hyttevertene får røde DNT-vester, en spesialutgave av DNT-nøkkelen samt et DNT veiviser-kort. 
  • Det vil bli holdt informasjonsmøter før oppstart for alle hytteverter. Datoer vil bli annonsert senere.

Under ser du hvilke hyttetun som er aktuelle. Vi trenger hytteverter i påsken, helger i april og september måned, samt alle dager fra juni til august.

Velg hyttetun og tidsrom

Ingen kommende aktiviteter.