BETAL DELTAKERAVGIFTEN, VÆR SÅ SNILL

Takket være gode støttespillere, forsøker vi å gjøre alle våre turer gratis, eller deltakeravgiftene så lave som mulige. De gangene det koster noe å være med oss på tur, er vi helt avhengige av inntektene for ikke å gå i minus på arrangementet. 
Har du vært med på turer med Barnas Turlag Tromsø kan du betale deltakeravgiften til kontonummer 1644.26.96636. Husk å merke innbetalingen med barnets navn og hvilken tur det gjelder!