BETAL DELTAKERAVGIFTEN, VÆR SÅ SNILL
Takket være gode støttespillere, forsøker vi å gjøre alle våre turer gratis eller deltakeravgiftene så lave som mulige. De gangene det koster noe å være med oss på tur, er vi helt avhengige av inntektene for ikke å gå i minus på arrangementet. 

Har du vært med på turer med DNT ung Troms kan du betale deltakeravgiften til kontonummer 1503.29.18295. Husk å merke innbetalingen med deltakerens navn og hvilken tur det gjelder!