NØKKEL TIL Troms Turlags hytter

Det er nå DNT-lås på Troms Turlags hytter med følgende unntak: 

Altevasshytta, Jægervasshytta, Senjabu, Gammelhuset i Skipsfjord og Nedrefosshytta fortsetter med kodelås og kan derfor kun forhåndsbestilles via ut.no

NB! Om problemer med å få opp låsen: Sett koden, trykk så buen på låsen ned, for deretter å åpne den.