KJÆre merkeutvalg!

Hunden Max finner lett veien til Vouma.
Hunden Max finner lett veien til Vouma. Foto: Lin Einarsdotter Olsen, Troms Turlag

Vi er utrolig glade for innsatsen dere legger ned på stiene til Troms Turlag. 860 kilometer med merkede løyper krever mye vedlikehold for at stiene skal være tydelige og de røde merkene lette å finne. Dette er siden så skjemaene og informasjonen dere trenger er like lette å finne som stiene deres.

Instruks ved ulykker:

  1. Tilkall først nødvendig hjelp/assistanse og få kontroll over situasjonen. (NB! Ha med satellittelefon eller -meldingsender dersom turen går i områder med dårlig mobildekning.)
  2. Informer deretter daglig leder eller styreleder. Disse skal ta seg av eventuell kontakt med media.
  3. Ved uønskede hendelser  skal det sendes inn spesielt utførlige turrapporter for kunnskapsoverføring til andre turledere.

Ønsker du å være med og opprettholde og merke stiene våre? Kontakt oss!