NATURVERNUTVALGET

Vi har mye vakker natur vi må verne om!
Vi har mye vakker natur vi må verne om! Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Oppdraget til Naturvernutvalget er å vurdere hvilke høringer Troms Turlag skal respondere på og å komme med forslag til høringsuttalelser som styret vedtar. Naturvernutvalget videresender saker til lokallagene for tiltak som berører dem direkte. 

Utvalget for naturvernsaker setter pris på innspill fra medlemmer i aktuelle saker. Henvendelser til naturvernutvalget kan sendes til troms@dnt.no

Medlemmer i utvalget er Ivar Sæther, Rachel Jakhelln og Elin Nicolaisen.