Fjellvåken

I Troms Turlag er vi svært stolte av vårt eget medlemsblad, Fjellvåken. Det kommer ut tre ganger i året, vanligvis rundt mars, juni og desember. Fjellvåken er avhengig av bidrag fra medlemmer, så vi ser gjerne at du tar kontakt med redaksjonen. Ingen sak for liten, ingen sak for stor! Har du noen tanker om å gå på tur, et godt turminne eller et fint bilde, så send det inn!

Fjellvåkens redaksjon består for tiden av Lisbeth B. Johannessen (lisbejo4@online.no, 452 29 729) og Jorunn Mørkved (jojo-m@online.no, 901 85 319)

Her er tidligere utgaver av Fjellvåken: