Fjellvåken

I Troms Turlag er vi svært stolte av vårt eget medlemsblad, Fjellvåken. Det kommer ut tre ganger i året, i mars/april, juni og desember. Fjellvåken er avhengig av bidrag fra medlemmer, så vi ser gjerne at du tar kontakt med oss i redaksjonen. Ingen sak for liten, ingen sak for stor! Har du noen tanker om å gå på tur,praktiske tips, et godt turminne eller et fint bilde, så send det inn til fjellvaken.troms@dnt.no

Fjellvåkens redaksjon består for tiden av Jorunn Mørkved (901 85 319), Nina Cheetham (934 32 944) og Ellen Ingulfsvann. Du når alle på e-postadressen fjellvaken.troms@dnt.no

Her er tidligere utgaver av Fjellvåken: