Hytteutvalget

Fra byggingen av Dærtastua, som var ferdig i 2013.
Fra byggingen av Dærtastua, som var ferdig i 2013. Foto: Åsmund Kaspersen

I samarbeid med daglig leder er det Hytteutvalget som har ansvaret for den daglige drift og vedlikehold av Troms Turlags hytter, herunder oppfølging og tilrettelegging for hyttetilsyn. Hytteutvalget består av leder Morten Olsen, Stig Kristian Sørensen, Reidar Hofsøy og Eli MoksnesFuru.

E-poster til hytteutvalget kan sendes til  morol@online.no. Vil du bidra på dugnad eller som frivillig, kan du kontakte ossturlagskontoret.