Nødvendig politiattest

For de som er frivillige på turer med deltakere under 18 år, skal vi ha politiattest.

Ta kontakt med Turlagskontoret (husk på nye GDPR-regler) og oppgi fullt navn og personnummer. Dette er nødvendig for bekreftelse på politiattest, som turlagskontoret må lage, og som du må legge ved din nettsøknad om politiattest.

Til sist ønsker vi kopi av mottatt attest.