Priser 2021

Medlemskategori Pris
Hovedmedlem Kroner 710
Ungdom (19-26 år) Kroner 360
Skoleungdom (13-18 år) Kroner 220
Barn (0-12 år) Kroner 135
Honnørmedlem (over 67 eller uføre) Kroner 555
Husstandsmedlem Kroner 390
Familiemedlemskap Kroner 1 275
Livsvarig medlemskap (25 x hovedmedlem) Kroner 18 125
Dåpsgave (medlem fram til 12 år) Kroner 1 200
Jubileumsgave (hovedmedlemskap i 10 år) Kroner 7 250

Merk: Fra 1. november 2020 gjelder medlemskapet resten av 2020, samt hele 2021!