Priser 2020

Medlemskategori Pris
Hovedmedlem Kroner 710
Ungdom (19-26 år) Kroner 360
Skoleungdom (13-18 år) Kroner 220
Barn (0-12 år) Kroner 135
Honnørmedlem (over 67 eller uføre) Kroner 555
Husstandsmedlem Kroner 390
Familiemedlemskap Kroner 1275
Livsvarig medlemskap (25 x hovedmedlem) Kroner 17.750
Dåpsgave (medlem fram til 12 år) Kroner 1200
Jubileumsgave (hovedmedlemskap i 10 år) Kroner 7100

Merk: Fra 1. november 2019 gjelder medlemskapet resten av 2019, samt hele 2020!