Priser 2019

Medlemskategori Pris
Hovedmedlem Kroner 695
Ungdom (19-26 år) Kroner 350
Skoleungdom (13-18 år) Kroner 215
Barn (0-12 år) Kroner 130
Honnørmedlem (over 67 eller uføre) Kroner 540
Husstandsmedlem Kroner 380
Familiemedlemskap Kroner 1250
Livsvarig medlemskap (25 x hovedmedlem) Kroner 17.375
Dåpsgave (medlem fram til 12 år) Kroner 1100
Jubileumsgave (hovedmedlemskap i 10 år) Kroner 6950

Merk: Fra 1. november 2018 gjelder medlemskapet resten av 2018, samt hele 2019!