Priser 2022

Medlemskategori Pris
Hovedmedlem Kroner 740
Ungdom 13-26 år (født 1996-2003) Kroner 330
Barnas Turlag 0-12 år (født 2010-2022) Kroner 140
Honnørmedlem 67 år+/ufør (født før 1955) Kroner 580
Husstandsmedlem (ektefelle/samboer) Kroner 405
Familiemedlemskap Kroner 1325
Livsvarig medlemskap (25 x hovedmedlem) Kroner 18500
Dåpsgave (medlem fra 0 til 12 år) Kroner 1200
Jubileumsgave (hovedmedlemskap i 10 år) Kroner 7250

Merk: Fra 1. november 2021 gjelder medlemskapet resten av 2021, samt hele 2022!