Sengeplasser på hyttene

Hytta kan nå benyttes eksklusivt for én husstand/kohort, dette er et pålegg fra myndighetene. 

Dersom man er en kohort* kan kun halvparten av sengene benyttes, dette pga. myndighetens krav om tilrettelegging for 1 meters avstand. Kun personer som tilhører samme husstand er unntatt fra avstandskravet og kan følgelig bruke alle sengene på hyttene. Alle gjester er selv ansvarlige for å følge gjeldende smitteverninstruks fra myndighetene.

* Én kohort er her brukt om "en fast gruppe mennesker som omgås tett, men holder avstand til andre. Det kan være nærkontakter, en gruppe i barnehage/skole, arbeidsplass eller i sosiale og familiære sammenhenger."

* En husstand brukes her om "deg og dine nærmeste»,  de som ifølge FHI sine retningslinjer kan omgås som normalt. Dine nærmeste er de som du bor sammen med. De som bor alene har FHI slått fast kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid. De nærmeste – de du har fysisk nærkontakt med – har vi forståelse for regnes som husstandsmedlemmer når det gjelder booking."

Oversikt over tilgjengelige sengeplasser

Hytte Senger for husstand Senger for kohort
Altevasshytta 13 7
Altevasshytta, hundeanneks 2 1
Blåkollkoia 9 4
Dividalshytta, gamle 8 4
Dividalshytta, nye 8 4
Dærtastua 11 6
Dærtahytta 8 5
Gammelhuset, Skipsfjorden 8 4
Gappo, gamle 10 5
Gappo, nye 10 5
Gappo, hundeanneks 4 1
Gaskas, gamle 10 5
Gaskas, nye 8 4
Golda, gamle 10 5
Golda, nye 10 5
Golda, hundeanneks 2 1
Jægervasshytta 7 4
Kjølen, varmebu 0 0
Lappjord, lille 4 2
Lappjord, store 10 5
Nedrefosshytta 16 8
Ovi Raishiin 4 2
Ringvassbu 10 5
Ringvassbu, hundanneks 2 1
Rosta, Jubileumshytta 13 7
Rosta, gamle 6 3
Rosta, nye 8 4
Senjabu 8 4
Skarvassbu, lille 4 2
Skarvassbu, store 7 4
Steinbøhytta 0 0
Stordalsstua, gamle 2 1
Stordalsstua, nye 6 3
Trollvassbu 16 8
Vuomastua 15 8
Vuomahytta 10 5
Vuoma, hundeanneks 2 1
Rosta, hundeanneks 4 2
Dærta, hundeanneks 2 1
Nonsbu - del mot nord 2 2
Nonsbu - del mot sør 4 2