Smitteverntiltak på hyttene

I forbindelse med koronaviruset kommer Troms Turlag med følgende oppfordring: Vi ber alle brukere av hyttene og deltakere på fellesarrangement, turer og kurs, om å være ekstra påpasselige med håndhygiene og å være føre var. Alle må følge rådene fra Folkehelseinstituttet! Er du usikker på om du er smittebærer eller er i risikogruppa, ber vi deg om å bli hjemme.

Troms Turlag har følgende tiltak for å ivareta smittevernhensynet på hyttene:

 1. Dra ikke på hyttetur dersom du ikke føler deg frisk.
 2. For å opprettholde regelen om en meters avstand er det kun én booking per hytte.
 3. En booking kan bestå av en kohort*/husstand*. Som kohort kan kun halvparten av sengene på hytta brukes og bookes. Begrensningen gjelder ikke dersom alle gjestene tilhører samme husstand.
 4. Hyttene er bare tilgjengelige ved forhåndsbestilling, og navn på alle i turfølget skal oppgis, så vi tilfredstiller krav til mulig smittesporing.
 5. Lakenpose eller sovepose kombinert med eget putetrekk skal benyttes.
 6. Gruppen forplikter seg til å følge TTs smitteverninstruks (se under).
  Hyttenes ordinære regler skal selvfølgelig også følges.
  Manglende etterlevelse kan medføre straffegebyr.

*Én kohort er her brukt om "en fast gruppe mennesker som omgås tett, men holder avstand til andre. Det kan være en gruppe i barnehage/skole, arbeidsplass eller i sosiale og familiære sammenhenger." 
Den som bestiller er ansvarlig for å vurdere om gruppen det bestilles for er å betrakte som en kohort.

* En husstand brukes her om "deg og dine nærmeste»,  de som ifølge FHI sine retningslinjer kan omgås som normalt. Dine nærmeste er de som du bor sammen med. De som bor alene har FHI slått fast kan også ha to-tre nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være de samme over tid. De nærmeste – de du har fysisk nærkontakt med – har vi forståelse for regnes som husstandsmedlemmer når det gjelder booking."

Merk at alle hyttene er avlåste med egne kodelås. Inntil videre er det bare vedsjåer som er låst med DNT-nøkkel og som fungerer som nødbu.

Vi ber alle våre besøkende hjelpe til med renhold og følge de gjeldende smittevernråd (se lenke nederst på siden).

Ha et fint opphold på Troms Turlags hytter.

Følg myndighetenes råd!

Vi oppfordrer alle til å ha ekstra fokus på de anbefalinger som gjelder fra Folkehelseinstituttet, og her er de viktigste rådene for hva hver enkelt kan bidra med:

 • God håndhygiene er å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Alkoholbasert hånddesinfeksjon, f.eks. Antibac, brukes hvis håndvask ikke er mulig.

 • God hostehygiene er å hoste i papirtørkle som kastes straks etter bruk, etterfulgt av håndvask, eller hoste/nyse i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

 • Hold avstand (minst 1-2 meter) til personer med luftveissymptomer, hvis mulig.

 • Kjenn på egen form før du legger ut på tur. Er du ikke i slag, bli hjemme slik at du unngår å eventuelt smitte andre. Og skulle du bli dårlig underveis på turen, anbefaler vi at du snur om du vurderer det som forsvarlig.

 • Sørg for å informere dine nærmeste om hvor du går om du tar turen alene.

Her finner du mer informasjon fra Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi ber alle vise ansvar og følge retningslinjene til FHI!