Styret i BArnas Turlag Tromsø

På møte 11. november 2015 ble ei styregruppe for Barnas Turlag Tromsø etablert. 

Som en av sine første saker, vedtok de søskenrabatt som et tydelig bevis på at det skal være lettest mulig å bli med Barnas Turlag på tur.  

- Barnas Turlag Tromsø har som mål å spre turglede. Vi vil være ei turgruppe for alle, slo styret fast på sitt første møte.  

Foreldrene June Malnes, Tine Mikkelsen, Meri Isaksson, Ane Fors, Frank Olsen, Fredrik Aunegård og Reidun Trondsen utgjør for tiden styret i Barnas Turlag Tromsø.

Ønsker du å henvende deg til styret, kan du kontakte leder Reidun Trondsen på mobilnummer 915 40 022 eller e-post bt.tromso@gmail.com