Vedtak om gratisoverNatting

Turledere overnatter gratis på hyttene på turer de er turledere for. I tillegg kommer følgende vedtak:

Vedtak: Når en turleder har ledet minimum 6 helgeturer, eller tilsvarende antall dagsturer per kalenderår, gis gratis overnatting på alle TTs hytter (inneværende år). Det er ønskelig med en felles belønningsordning i fht hytteovernatting for alle utvalg, styret og hyttetilsyn.