Vedtak om turlederkurs

Troms Turlag satser på turledere og kompetanseheving!

Vedtak fra Troms Turlag: 

  • Vi vil ha to grunnleggende turlederkurs, ett på vår og et på høst, sommerturlederkurs hvert år og vinterturlederkurs minst annet hver år.
  • Styret foreslår at deltakere på sommer- og vinterturlederkurs kan få refundert halve kursavgiften etter to turer det første året, og den andre halvparten etter to turer det påfølgende året.
  • Ambassadørkurs og grunnleggende turlederkurs foreslås å være gratis, mot at kurset fylles opp, det benyttes gratis møtelokaler hos turlagskontoret og at deltakerne holder sin egen mat og drikke. TT vil da kun ha utgifter til instruktør.

Refusjon av deltakeravgift:

Deltakeravgift for vinter- og sommerturlederkurs satt til kroner 2000 for medlemmer av TT. Kroner 3500 for eksterne medlemmer. Dere må selv sende «krav» - og vise til at dere har vært aktive som turledere. Husk derfor å registrere dere som turledere på de turene dere arrangerer.