Stengte hytter / closed cabins!

Troms Turlags hytter stenges med umiddelbar virkning!
All our cabins are closed with immediate effect. 

(English version below.)
Tillitsvalgte i Troms Turlag møtte lørdag 14. mars et utenlandsk turfølge på Blåkollkoia. Disse var klar over at de er pålagt karantene grunnet koronoaviruset, men valgte likevel å dra til ei av våre hytter for å overnatte. Det er ikke mulig å holde en meters avstand til andre besøkende inne i hyttene, slik helsemyndighetene har pålagt oss. Det er også vanskelig å opprettholde god nok håndhygiene for å begrense smittefaren.

Troms Turlag stenger derfor hyttene med umiddelbar virkning, etter råd fra myndighetene. De skal kun brukes hvis man er i fjellet og er i nød.

Hyttene er foreløpig stengte fram til 1. mai. Stengingen kan forlenges.

Vi ber alle følge råd og retningslinjer gitt av myndighetene og Folkehelseinstituttet:
Les mer her: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/


English: 14th of March volunteer representatives from Troms Turlag met foreign trekkers at our cabin Blåkollkoia. The trekkers were aware that they were quarantined because of government's restricitions due to the corona virus, yet still they chose to visit one of our cabins to spend the night. Inside the cabins it is not possible to keep the distance of one meeter to other visitors, as the health authorities have imposed on us.  Due to the basic facilities, it is difficult to maintain sufiicient hand hygiene to limit the risk of infection.

Troms Turlag therefore closes the cabins with immediate effect, due to advice from the authorities. Cabins can only be used if you are in the mountains and in a case of emergency.

The cabins are closed until May 1st. This periode might be extended.

We ask everybody to act according to information, advice and guidelines issued by the NIPH (Norwegian Institute of Public Health): https://www.fhi.no/en/

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 14. mars 2020