Hyttene til Troms Turlag

Fra 15. desember 2021 kan du forhåndsreservere senger på hyttene for perioden 1. januar -1. mars 2022. Pga. nye smittevernrestriksjoner, kan det kun reserveres senger fram til 1. mars.

  • Kodelåsene er nå skiftet ut med vanlig DNT-lås på de fleste hytter. NB: Det er fortsatt kodelås på Lappjordhytta og Dærtahytta.

  • Unntak: Nedrefosshytta, Gammelhuset i Skipsfjord, Senjabu og Jægervasshytta vil beholde kodelåsen på permanent basis, derfor er det kun mulig med forhåndsreservasjon av disse hyttene for å få tilsendt kode. Kodelås på disse 4 hyttene videreføres pga utfordringer knyttet til bruken av hyttene. Uthuset er låst med DNT-lås.

  • Informasjon om bestilling: Se  knappen om hyttebooking under. NB! Pga. nye smittevernrestriksjoner, gjelder ikke all informasjonen, i knappen under. Se seneste informasjon under nyheter på forsiden.

Les mer her om videre bruk av hyttene, både med og uten forhåndsbestilling!

Våre hytter

Oversikt over alle hyttene til Troms Turlag, med kart og ruteinformasjon. Du booker overnatting ved å følge lenkene til de enkelte hyttene.

Sengeplasser

Se hvor mange senger det er på hver av hyttene.

Smitteverntiltak

Her kan du se oversikt over smitteverntiltakene som er innført på hyttene våre. De plikter du sette deg inn i og følge om du skal bruke hyttene.

Nøkkel

De fleste av hyttene er låst med DNT-nøkkel, men noen har kodelås. Se info under hver hytte på ut.no. Her er en oversikt over hvor DNT-medlemmer kan kjøpe nøkkel.

Betaling og priser

Se oversikten over prisene. Inntektene turlaget får fra hyttegjestene for å vedlikeholde og drifte hyttene. 

Kommersielle grupper

Næringsdrivende som vil bruke våre hytter må ta kontakt med turlagskontoret for avtale.

Hytteregler

Troms ønsker deg velkommen til hytta og ber alle våre gjester sette seg inn i følgende. 

Hyttereglementet vil bli endret etter at det ble mulig å booke enkeltsenger. 

Mobildekning

Ikke alle hyttene har mobildekning. Se oversikt.

Nyttig informasjon om bruk av hyttene. Blant annet hvordan du skal forlate ei turlagshytte.

Skoleklasser 

Alle skoleklasser må sende inn disse skjemaene for å bruke  hyttene. 

Hyttetilsyn

Alle våre hytter er ubetjente, men vedlikeholdes av frivillige hyttetilsyn.

Hund på hyttene

Det er ikke tillatt med hund inne i våre hytter. Se tilbudet til hundefolk på de ulike hyttetunene.

Hytte- og Vippsnummer

Når du betaler for deg, går innbetalingen direkte til hytta du overnattet på. 

Bli hyttevert! 

Hjelp oss informere nye gjester om hvordan vi organiserer oss og betalingen på hyttene.

Tapt og funnet

Har du mistet eller funnet noe på våre hytter eller stier?