Hyttene til Troms Turlag


  • Alle Troms Turlag sine hytter er avlåste og må forhåndsbestilles for å få tilsendt kode.

  • Alle hytter kan bookes alle dager gjennom hver enkelt hytteside på ut.no.

  • Det er én samlet pris per hytte per natt, og bare én booking per hytte.

  • Det er kun tillatt for en husstand/kohort å dele hytte. For å ivareta avstandskravet for personer fra ulike husstander kan kohorter kun benytte seg av halvparten av sengeplassene.

  • Alle som bruker hyttene plikter sette seg inn i og følge våre smitteverntiltak. De som bryter med smitteverninstrukser (inkludert manglende og misvisende opplysninger) er selv ansvarlige for dette.

  • Foreløpig kan du bestille fram til 1. juni 2021.


Våre hytter

Oversikt over alle hyttene til Troms Turlag, med kart og ruteinformasjon. Du booker overnatting ved å følge lenkene til de enkelte hyttene.

Hyttebooking

NB! Nå må alle gjester forhåndsbestille for å overnatte på Troms Turlag sine hytter. Booking-systemet erstatter besøkskalenderen og viser ledig kapasitet på hyttene.

Sengeplasser

Se hvor mange senger det er på hver av hyttene, for kohort og husstand.

Smitteverntiltak

Her kan du se oversikt over smitteverntiltakene som er innført på hyttene våre. De plikter du sette deg inn i og følge om du skal bruke hyttene.

Nøkkel

Hyttene er både låst med kodelås og DNT-nøkkel. Her er en oversikt over hvor DNT-medlemmer kan kjøpe nøkkel.

Betaling og priser

Se oversikten over prisene som gjelder per hytte, per natt. Inntektene turlaget får fra hyttegjestene for å vedlikeholde og drifte hyttene. 

Kommersielle grupper

Næringsdrivende som vil bruke våre hytter må ta kontakt med turlagskontoret for avtale.

Hytteregler

Troms ønsker deg velkommen til hytta og ber alle våre gjester sette seg inn i følgende.

Mobildekning

Ikke alle hyttene har mobildekning. Se oversikt.

Nyttig informasjon om bruk av hyttene. Blant annet hvordan du skal forlate ei turlagshytte.

Skoleklasser 

Alle skoleklasser må sende inn disse skjemaene for å bli lagt inn i besøkskalenderen. 

Hyttetilsyn

Alle våre hytter er ubetjente, men vedlikeholdes av frivillige hyttetilsyn.

Hund på hyttene

Det er ikke tillatt med hund inne i våre hytter. Se tilbudet til hundefolk på de ulike hyttetunene.

Hytte- og Vippsnummer

Når du betaler for deg, går innbetalingen direkte til hytta du overnattet på. 

Bli hyttevert! 

Hjelp oss informere nye gjester om hvordan vi organiserer oss og betalingen på hyttene.

Tapt og funnet

Har du mistet eller funnet noe på våre hytter eller stier?