Årsmøte og frister

Troms Turlags årsmøte for 2020 avholdes mandag 15. mars 2021 kl. 18.00.

Sted: Quality Saga hotel i Tromsø. 

Saker til årsmøtet:
Jfr. § 8-4 i vedtektene: Saker kan fremmes av lokalforeninger og medlemmer med stemmerett. Det må gjøres skriftlig og foreligge hos styret senest 31. januar. Forslag sendes til troms@dnt.no

Valg av styre:
Jfr. § 8-5 i vedtektene: Forslag må være levert valgkomiteen skriftlig og senest 31. januar for å kunne vurderes av årsmøtet.
Forslag sendes til valgkomiteen v/Reidun Trondsen, epost Reidun.Trondsen@tromskraft.no 

Forandring av vedtektene:
Jfr. § 12 i vedtektene: Forandringer av vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Skriftlige forslag må være styret i hende innen 31. desember. Forslag sendes til troms@dnt.no.

Årsmøtedokumenter med saksliste og vedlegg blir lagt ut på Troms Turlags hjemmeside 1. mars 2021.

Vi håper å kunne gjennomføre et vanlig, fysisk årsmøte, men må ta forbehold om føringer i fra lokale og nasjonale smittevernregler når vi nærmer oss mars. Mer info om gjennomføring av årsmøtet vil bli delt på våre nettsider. 

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 16. desember 2020