Vi søker branntilsyn til Troms Turlags hytter

Foto: Kristin Hofsøy

Vårt mangeårige branntilsyn har i en årrekke sørget for at det er trygt å overnatte på turlagshyttene. Han har sørget for at gass-slanger har vært tette, at røykvarslerne har fungert og at brannslukningsapparatene har vært sertifisert og klare til bruk. Han har reparert vedovner og sørget for at det er trygt å fyre. Vi er utrolig takknemlige for den jobben han har gjort, og søker nå etter hans etterfølgere.

Vi søker etter 2 branntilsyn med ansvar for:

  • De bynære hyttene utenfor Tromsø
  • Hyttene i indre Troms

Vi søker deg som har interesse og kunnskap om ettersyn av

  • Brannvarslingsanlegg
  • Gasskoblinger og -apparater
  • Vedovner/piper
  • Solcelleanlegg

Opplæring vil bli gitt.

Det er store avstander mellom hyttene, og tungt utstyr som skal fraktes for reparasjoner og vedlikehold. Vi søker derfor etter personer som også er rutinerte snøskuterførere og vant til å ferdes i fjellet under tøffe vær- og føreforhold, og har egen skuter og slede. Troms Turlag søker om de nødvendige dispensasjoner for transport i samråd med branntilsynet.

Jobben består også i å bygge god relasjon til det lokale brannvesenet og holde dialog med dem om hyttene. Det skal også holdes god dialog med tilsynene om brannsikkerheten på deres hytte.

Stillingen er ikke lønnet, men Troms Turlag dekker alle utgifter, forpleining og km-godtgjørelse.

For mer info, ta kontakt med daglig leder Lin E. Olsen på lin.olsen@dnt.no / 91382101.

Skriftlig søknad sendes lin.olsen@dnt.no

Foto: Kristin Hofsøy
Foto: Kristin Hofsøy

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 3. februar 2021