Turlaget vant – en seier for friluftslivet!

Foto: Troms Turlag

Dommen i saken der grunneier Marius Olufsen Moe stevnet Troms Turlag til tingretten for «Krenkelse av grunneiers eiendomsrett - krav om fravikelse», falt i dag.

I domsslutningen frifinnes Troms Turlag for kravet om å avvikle virksomheten på Trollvassbu samt kravet om å fjerne bygningsmassen og tilbakeføre eiendommen i opprinnelig stand. Vi er glad for at retten har kommet til denne konklusjonen. Blir dommen stående betyr det at Troms Turlag har fått fastslått sin bruksrett til hytta.

Uansett om dommen blir stående eller ankes av saksøker, er turlaget like fullt avhengig av at kommunestyret den 26. mai følger opp vedtaket fra formannskapet og vedtar ekspropriasjon av tomt og transportkorridor. Dette er nødvendig for å sikre hytta en tomt med adgang til elva og tillatelse til vintertransport av gass og ved til hytta. Først da får turlaget forutsigbarheten vi trenger for å drive og utvikle Trollvassbu til den turhytta så mange Tromsøværinger og andre setter stor pris på og har gode minner fra.

Skrevet av Lin Einarsdotter Olsen 19. mai 2021