HYTTENUMMER

Når du betaler for hytteoppholdet ditt, er det viktig at du skriver hvilken hytte du har overnattet på. Oppgi hvilke hytter som er besøkt , bruk besøksnummer i protokoll. (Har du glemt besøksnummeret ditt, kan du oppgi dato). 

Eksempel på notering: 432/74. Betaling for flere: 452/84-87.

Hyttenummer Hyttenavn
211 Altevasshytta
171 Blåkollkoia
421 Dividalen, gamle
422 Dividalen, nye
122 Dærtahytta (gamle)
123 Dærtastua (nye)
401 Gappo, gamle
402 Gappo, nye
403 Gappo, hundeanneks
441 Gaskas, gamle
442 Gaskas, nye
111 Golda, gamle
112 Golda, nye
191 Jægervasshytta
451 Lappjord, lille (gamle)
452 Lappjord, store (nye)
101 Nedrefosshytta
161 Nonsbu
141 Ringvassbu
411 Rosta, gamle
412 Rosta, nye
413 Rosta, jubileumshytta
201 Senjabu
181 Skarvassbu, lille (gamle)
182 Skarvassbu, store (nye)
131 Stordalstua, lille
132 Stordalstua, store
151 Trollvassbu
431 Vuoma, gamle
432 Vuoma, nye
301 Gammelhuset i Skipsfjorden