Om Troms Turlag

Troms Turlag er en frivillig organisasjon, stiftet i 1907, tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget har som formål å fremme et enkelt, aktivt, sikkert og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. 

Ved utgangen av 2019 talte medlemsforeningen Troms Turlag hele 5 968 medlemmer. Troms Turlag har medlemmer i kommunene Balsfjord, Kvænangen, Tromsø, Berg, Målselv, Sørreisa, Karlsøy, Skjervøy, Målselv, Salangen, Dyrøy, Lyngen, Nordreisa, Storfjord, Kåfjord, Bardu, Gratangen og Lavangen. Men alle som vil kan velge å være medlemmer i Troms Turlag - uavhengig av hvor du bor!

I Troms Turlag vil du kunne finne en passende tur - uansett hvor du bor og hvilken alder og turønske du har! Du kan også finne akkurat ditt interesseområde, dersom du ønsker å engasjere deg som frivillig. Alle som ikke bor i det geografiske området til et av de tre lokallagene er medlemmer av Troms Turlag.

Under finner du en oversikt over de ulike turgruppene og lokallagene i medlemsforeningen Troms Turlag, men også over utvalg og komiteer i Troms Turlag.  Alt er driftet av fantastiske frivillige:

Savner du et tilbud der du bor?! Gjør noe med det og start opp ei turgruppe i regi av DNT. Kontakt oss! Lin Einarsdotter Olsen, daglig leder

Naturvernutvalget behandler høringer og kommer med anbefalinger til styret. 

Hytteutvalget sørger for driften av hyttene i området til Troms Turlag.

Merkeutvalget gjør en kjempejobb med stiene og merkingen i vårt område.

På turer med Bålturgruppa er absolutt alle velkomne! Her er møteplassen og bålet det viktigste.

Fjellvåken er Troms Turlag sitt medlemsblad. Redaksjonen setter alltid pris på bidrag i form av flotte bilder og naturopplevelser.

DNT vandring Troms er for deg som liker bortoverturer, og er i aldersgruppa mellom DNT ung og DNT senior. 

DNT ung Troms har aktiviteter for ungdom mellom 13 og 26 år.

DNT fjellsport Troms er for deg som liker brattere og høyere friluftsliv!

Alle som er over 60 år og medlemmer av DNT, blir automatisk medlemmer av DNT senior Troms.

Barnas Turlag Tromsø  finner på mye gøy - de har til og med en egen mini-gruppe.

Barnas Turlag Dyrøy er siste skudd på stammen og klare for mye artig!

Indre Troms er kongeriket til Barnas Turlag Målselv. Der bor også jerven og bjørnen.

Barnas Turlag Karlsøy har hele øyriket i Karlsøy kommune å boltre seg i! 

Barnas Turlag Lyngen har spisse fjell, dype daler, isbreer og havet som sine kulisser.

Balsfjord og omegn Turlag dekker Balsfjord kommune, Malangshalvøya og Øverbygd. De har turlag for voksne turgåere og et eget Barnas Turlag.

Senja Turlag favner om eventyrøya; tidligere Berg, Lenvik, Tranøy og Torsken - nå Senja kommune. Der er det turgruppe for voksne, for de under 12 år og de på 60 +!

Nord-Troms Turlag omfatter de nordligste kommunene i Troms; Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. I både Nordreisa, Kåfjord og Storfjord er det egne Barnas Turlag.