Regodkjenning av turledere

Dersom turlederkurset ditt er gått ut, trengs en anbefaling om regodkjenning fra kursholder som er godkjent for å holde turlederkurs. Anbefalingen blir behandlet i styret. 

I tillegg må følgende være oppfylt for at styret skal kunne anbefale regodkjenning av turledere:

Vedtak: Troms Turlag vil ved anbefaling av regodkjenning av sommer- og vinterturledere, legge vekt på følgende kriterier: 
-    Ingen alvorlige klager/innvendinger mot turleder
-    Dokumentasjon på gjennomførte turer
-    For turleder i lokallag: Anbefaling fra lokalstyret
-    For turleder tilknyttet TT: Anbefaling fra instruktør/turleder/medturleder
-    Ha oppdatert skredkompetanse (regodkjenning vinterturleder)