skoleklasser på hyttene

En glad gjeng fra Vikstranda skole fra Senja på besøk på Gaskas-hytta.
En glad gjeng fra Vikstranda skole fra Senja på besøk på Gaskas-hytta. Foto: Odd Magnus Heide Hansen

Troms Turlag er glade for at dere ønsker å gi skoleelever fine naturopplevelser og å gjøre dem kjent med turlagshyttene. Nå har vi laget et eget undervisningsopplegg som dere kan bruke! Skal dere ta elever med til en av våre hytter, gjelder følgende: 


 • Ta hensyn til andre

Skoleklasser kan belaste maks 80 prosent av hyttetunets kapasitet. Har skoleklassen flere elever enn hytta og tunet har kapasitet til, må dere ta med telt. Det er kun mulig å ta skoleklasser med på hyttene utenom helger, ferier og høytidsdager.

 • Ingen reservasjon

DNTs filosofi er å gi alle tilgang til flotte naturopplevelser, og da må vi dele på hyttene. Selv om skoleklassene har bestilt et visst antall senger, skal det alltid være plass til andre turgåere. Dette er likevel ikke et stort problem i Troms, det er svært sjeldent det er fullt på hyttene. Og hvis man møter noen, blir det ofte veldig hyggelig! 

 • Minimum én voksen på hver hytte

Med tanke på slitasje og brannsikkerhet, skal hyttene ikke overfylles. Videre skal det være minimum en voksen per syv elever og lærerne skal fordele seg på hyttene. 

 • OBS! Ny pris! 2000 kroner per hytte per døgn

Skoleklasser skal betale kroner 2000 per døgn per hytte ved overnatting. Store grupper påfører hyttene stor slitasje, derfor skal det så fremst det er mulig, ikke overnatte flere i hyttene enn det er sengeplasser. Eksempelvis vil en skoleklasse med to voksne og 14 elever bli fakturert for bruk av to hytter dersom de besøker Golda-tunet, hvor det er to hytter med ti sengeplasser i hver. Ble ikke hyttene benyttet som oppgitt i "melding om overnatting", så må dere gi beskjed om dette i kvitteringsskjemaet.

 • Dagsbesøk og bruk av utedo: Skoleklasser betaler kr. 500,- per dag for denne bruken.  Send oss e-post via troms@dnt.no før planlagt dagsbesøk, for å få vite om hytta er tilgjengelig. Dagsbesøkende må også skives inn i besøksprotokollen på hytta. Faktura kan sendes i etterkant, om ønskelig. Har dere andre spørsmål, ta kontakt med oss.
 • Nøkkel

Nøkkel kan kun hentes ut av DNT-medemmer. Det betyr at minimum én i turfølget må være medlem av DNT.

 • Hyttereglene gjelder også for skoleklasser

Selv om turen er registrert som skolebesøk, er dere som vanlige gjester å regne på hytta. Minner spesielt om følgende to regler: Alle besøkende skal skrive seg inn i besøksprotokollen ved ankomst. Først da har en rettigheter på hytta.

 • Vær ute i god tid

Skolene må kontakte turlagskontoret i forkant av turen og avtale skolebesøket. Kun ei gruppe kan besøke hyttetunet av gangen, så for å være sikre på at dere kan bruke hytta de datoene dere ønsker, bør dere være tidlige ute. Dere kan dessverre ikke forvente å få svar fra kontoret på dagen.

 • Signerte dokumenter er en forutsetning

For hvert besøk må dere sende inn signert melding om overnatting og ansvarserklæring. Her gir dere oss både en kontaktperson som skal være med på turen, samt fakturadresse. NB! VI TRENGER DERES ORGANISASJONSNUMMER MED HENSYN TIL FAKTURERING. Først når disse dokumentene er mottatt, vil skoleklassens tur bli lagt inn i bestillingssystemet. Hyttereglement skal gjennomgås sammen med elevene før turen.

 • NYTT: Kvitteringsskjema eller gebyr i etterkant

Når dere kommer hjem fra tur, må dere  innen 14 dager sende inn skjema hvor dere kvitterer på at oppgavene som skal gjøres før man forlater hytta er gjort. Dette er også en tilbakemelding til oss på faktisk deltakerantall og hvilke/n hytte/r dere brukte. Slik unngår vi å sende for høyt fakturabeløp til dere og det blir tydeligere hvordan hytta skal være når dere forlater.

NB! Dersom dere ikke sender inn kvitteringsskjema vil dere få et gebyr på kroner 500 lagt til fakturaen deres. Ved mangelfull vasking ilegges et straffegebyr på kroner 1500. 

 • Undervisningsopplegg for hyttebesøk

Nederst på denne siden kan dere laste ned vårt forslag til undervisningsopplegg for skoleklasser på hyttetur. Vi foreslår at elevene deles inn i mindre grupper som hver tar ansvar for en av arbeidsoppgavene. Varer oppholdet i flere dager, kan oppgavene skifte, slik at alle får erfaring med så mange ulike typer arbeid som mulig. Arbeidet kan lære elevene noe om livet i gamle dager, men også om å leve godt i omgivelser uten alle hjelpemidler vi er blitt vant til i dagens samfunn. 


Hytteregler, undervisningsopplegg og nødvendige skjemaer lastes ned her:


God tur! 

OBS! For næringsdrivende og kommersielle grupper gjelder andre regler og priser. De må ta kontakt med turlagskontoret for avtale, før hyttene kan benyttes. Se mer HER.