Styret

Øverst f.v: Styreleder Arnulf Sørum, nestleder Kjersti Bakken, styremedlemmene Pål Tengesdal og Monica Bryn. Nederst f.v: Varamedlem Morten Olsen, styremedlemmene Elin Nicolaisen og Christine Smith-Simonsen og varamedlem André Lind.
Øverst f.v: Styreleder Arnulf Sørum, nestleder Kjersti Bakken, styremedlemmene Pål Tengesdal og Monica Bryn. Nederst f.v: Varamedlem Morten Olsen, styremedlemmene Elin Nicolaisen og Christine Smith-Simonsen og varamedlem André Lind.

Styret til Troms Turlag, valgt på årsmøtet 15. mars 2021.

Navn Rolle E-post Telefon
Arnulf Sørum Styreleder styreleder.troms(a)dnt.no 47824458
Kjersti Bakken Nestleder kjersti.tos(a)gmail.com 91674746
Pål Tengesdal Styremedlem p.tengesdal(a)gmail.com 93051777
Monica Bryn Styremedlem monicabryn70(a)gmail.com 41246548
Elin Nicolaisen Styremedlem elin.nikolaisen(a)tffk.no 95240445
Christine Smith-Simonsen Styremedlem christine.smith-simonsen(a)uit.no 99046631
Morten Olsen 1. vara morol(a)online.no 91643487
André Lind 2. vara erdnadnil(a)gmail.com 90796675