Vedtak om førstehjelpskurs

Oppdaterte førstehjelpskunnskaper og trening for å holde disse friskt i minne er viktig! Derfor har styret i Turlaget vedtatt å dekke deltakeravgiften på førstehjelpskurs for turledere.

Det stilles krav om ledelse av to turer årlig for å få dekket kursavgiften. 
NB! Det dekkes kun deltakeravgiften på kurs i regi av Troms Turlag.

Klikk her for å skrive tekst.